Tomtop >   samsung smartphone     >

【#冷人包 | ❄️Samsung多聯式分體機 全屋一齊嘆冷氣😍】 有啲屋苑設計淨係得一個冷氣窗台,淨係裝得1部室外機,搞到客廳同房要share同1部室內機,咁又點會夠涼爽?   

【#冷人包 | ❄️Samsung多聯式分體機  全屋一齊嘆冷氣😍】  有啲屋苑設計淨係得一個冷氣窗台,淨係裝得1部室外機,搞到客廳同房要share同1部室內機,咁又點會夠涼爽?😰
【#冷人包 | ❄️Samsung多聯式分體機 全屋一齊嘆冷氣😍】 有啲屋苑設計淨係得一個冷氣窗台,淨係裝得1部室外機,搞到客廳同房要share同1部室內機,咁又點會夠涼爽?😰

我 #多聯式分體機,只要1部室外機就連接到2-3部室內分體機,相比起一般分體式冷氣機要「1拖1」更加慳位,散熱效能更好,咁就房間內外都咁涼浸浸啦! ❄️❄️... 加上我嘅WindFree™️「無風^」製冷技術,機板有 #23000個微型氣孔 畀冷風平均滲出嚟,四圍嘅空氣好似靜止咗咁,令你處身喺舒服涼快嘅環境,但又Feel唔到冷風直吹落嚟嘅抽擊感,唔怕搞到有冷氣病,「無風勝有風」!😎 想知你屋企裝唔裝到多聯式分體機?即刻WhatsApp查詢啦:
產品詳情: 影片只供參考 展开

Published Date:9/30/2020 11:07:18 AM    From:Facebook   

Click to see SAMSUNG's products of TomTop。Relevant Brands:
#Samsung Mobile    #Samsung Galaxy Note8    #Samsung Galaxy    #Samsung Galaxy Note 2    #Samsung Galaxy S8 Plus    #Samsung Galaxy Note 9    #Samsung NEXT    #Samsung Galaxy S3    #Samsung Galaxy Tab Pro 8.4    #SamsungGalaxy A5    #Samsung Galaxy S9    #Samsung-Galaxy C    #Samsung Galaxy S5 Manual    #Samsung Galaxy S8    #Samsung C9 Pro    #Samsung Galaxy S2 Review    #Samsung Galaxy Note 8    #Samsung Galaxy Note 4    #Samsung Galaxy C5 Pro    #Samsung Galaxy S5    #Samsung Galaxy J8    #Samsung Galaxy C7 Pro    #Samsung SMART TV    #Samsung Smart Watch    #Samsung Galaxy Tab S 8.4    #samsung smartphone    

Lixada| Best To Buy 2020|