Tomtop >   samsung smartphone     >

【國民弟弟朴寶劍與女神宋慧喬陪您Sweet住過聖誕!】   

【國民弟弟朴寶劍與女神宋慧喬陪您Sweet住過聖誕!】
【國民弟弟朴寶劍與女神宋慧喬陪您Sweet住過聖誕!】

新劇《男朋友》成為近期話題之作,呢套甜蜜又浪漫嘅韓劇啱晒聖誕慢慢追!平時上網睇劇畫質未必最好,睇到緊張情節先窒機更令人無癮!想以超靚畫質享受煲劇樂趣?
現凡購買指定型號Samsung電視,即送你3個月免費試用Viu升級會員服務,任睇亞洲精彩劇集及節目!想緊貼最新韓劇節目,就唔好錯過呢個優惠啦! 更多詳情︰ #Viu率先登陸Samsung電視 #年度大劇 #男朋友 #唔駛上網睇 #高清靚畫質全天候放送 #韓劇迷喜訊 展开

Published Date:12/28/2018 9:59:57 AM    From:Facebook   

Click to see SAMSUNG's products of TomTop。Relevant Brands:
#Samsung Mobile    #Samsung Galaxy Note8    #Samsung Galaxy    #Samsung Galaxy Note 2    #Samsung Galaxy S8 Plus    #Samsung Galaxy Note 9    #Samsung NEXT    #Samsung Galaxy S3    #Samsung Galaxy Tab Pro 8.4    #SamsungGalaxy A5    #Samsung Galaxy S9    #Samsung-Galaxy C    #Samsung Galaxy S5 Manual    #Samsung Galaxy S8    #Samsung C9 Pro    #Samsung Galaxy S2 Review    #Samsung Galaxy Note 8    #Samsung Galaxy Note 4    #Samsung Galaxy C5 Pro    #Samsung Galaxy S5    #Samsung Galaxy J8    #Samsung Galaxy C7 Pro    #Samsung SMART TV    #Samsung Smart Watch    #Samsung Galaxy Tab S 8.4    #samsung smartphone    

Lixada| Best To Buy 2020|